Museum Veluwezoom

Tentoonstelling van 30 september 2017 t/m 28 januari 2018

Henk en Hedwig Zweerus: EEN BEELDEND AVONTUUR

Henk en Hedwig werden in de jaren ’40 opgeleid aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hun beeldhouwkunst ontwikkelde zich op een uiteenlopende manier, en was van beiden van een zeer hoog niveau.
Hedwig (1922-1987) liep voorop bij de ontwikkeling van gewelfde abstracte beelden. Vanwege haar gezin vond zij echter lange tijd niet de rust om zich volledig aan haar kunstenaarschap te wijden.
Vanaf eind jaren zestig maakte zij grote plastieken. De opengewerkte, ronde vormen tonen een groot gevoel voor verhoudingen. Kenmerkend is ook de gave oppervlakteafwerking. Haar beelden werden aangekocht door musea, gemeenten en provincies.
Henk (1920-2005) behoorde met zijn hoekige vormentaal tot de avant-garde van de naoorlogse beeldhouwers. Hij exposeerde onder meer op verschillende Sonsbeektentoonstellingen en op de Biënnale van Venetië. Een groot deel van zijn tijd werd echter opgeslokt door zijn docentschappen, vanaf 1962 als lector aan de Technische Universiteit te Delft. Toch vond hij ook tijd voor het vervaardigen van tientallen beelden die zich op het snijvlak bevinden van beeldhouwkunst en architectuur. Bovendien maakte hij talrijke tekeningen en gouaches, die hij in de meest uiteenlopende stijlen op papier zette.

Deze expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de “Stichting Henk Zweerus en Hedwig Zweerus-Weber”. Alle getoonde beelden en tekeningen zijn eigendom van deze stichting.

Henk Zweerus
Henk Zweerus zocht als beeldhouwer naar de relatie tussen beeldende kunst en architectuur. Tijdens zijn opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam was Jan Bronner zijn meest belangrijke leermeester. Henk inspireerde als lector honderden studenten op de TU in Delft, toen hij daar van 1960 tot 1982 Vormstudie en driedimensionaal ontwerpen aan de afdeling Bouwkunde doceerde. Hier had Henk ook een eigen atelier, waar hij in tien jaar tijd zo’n zeventig beelden maakte, waarin beeldhouwkunst en architectuur bijna samenvloeien. Met enige fantasie kunnen zijn beelden ook als kolossale gebouwen worden voorgesteld.

Vanaf zijn verhuizing naar Oosterbeek in 1978 tot aan zijn overlijden in 2005 ging hij zich meer en meer bezig houden met tekenen. In het atelier aan het Zweiersdal maakte hij honderden tekeningen en gouaches. Zij laten zich moeilijk onder een noemer vangen. Nu eens zijn zij sterk gestileerd, dan weer tegen het realistische aan. Ook de techniek varieert: van dunne potloodlijnen tot felle kleurvlakken.

Hedwig Zweerus-Weber
Na haar opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam maakte zij aanvankelijk kleine mens-figuratieve plastieken. Langzaam maar zeker werd haar werk abstracter van vorm. Dit resulteerde in grote sculpturen, die ogenschijnlijk een zekere eenvoud uitstralen. Maar massief blijkt plotseling hol, en een gesloten vorm krijgt opeens doorzichten.
Zij maakte geen schetsontwerpen, maar zei: ”Naarmate ik vorder met een opzet, stuurt het beeld mij binnen mijn bereik”.


Beeld van Hedwig Zweerus

Tekening van Henk Zweerus

Henk and Hedwig graduated in the 40s from the Rijksakademie in Amsterdam. Their sculpting developed in different directions, but both attained exceptional skill.
Hedwig (1922-1987) pioneered in the creation of arched sculptures. Although family obligations prevented her from finding the tranquillity to fully commit to her art.
Her open, rounded shapes show great consideration to proportions. Characteristic also is her tendency towards smooth surfaces. Her sculptures were procured by museums, municipalities and provinces.
Henk (1920-2005), belonged to the avant-garde of the post-war sculptors with his angular forms. He exhibited his work various times in, among other places, Sonsbeek exhibits and the Biennale in Venice. A large portion of his time was spent lecturing from 1962 at the Delft University of Technology. He still found the time to fashion dozens of sculptures that exist on the tangent of sculpting and architecture.
He also produced numerous drawings and gouaches in a wide variety of styles.

This Exhibit was made possible through close cooperation with the “Henk Zweerus and Hedwig Zweerus-Weber foundation”. All exhibits are property of said foundation.

Henk Zweerus
Henk Zweerus was, as a sculptor, searching for the comminality between the visual arts and architecture. During his studies at the Rijksakademie in Amsterdam Jan Bronner was his most important teacher. Henk Zweerus, in his own right, inspired hundreds of student while teaching the course of formstudies and threedimensional design during the period of 1960 to 1982 at the Delft University of Technology faculty of architecture.
Henk maintained his own studio during this time where he, during a ten year period, created about seventy sculptures wherein there was a union between architecture and sculpting. With a little imagination his sculptures are also representative of colossal edifices.

After moving to Oosterbeek in 1978 until his death in 2005 Henk devoted himself to drawing. In his studio near Zweiersdal he made hundreds of drawings and gouaches.
His style is difficult to classify. As some of his work, at times, is heavily stylized, other pieces are clear examples of realism. Even his choices of technique vary wildly: from thin lining to bright colourful spaces.

Hedwig Zweerus-Weber
After graduating from the Rijksakademie in Amsterdam she initially made small human-figurative plastics. Her work took a more and more abstract form as time progressed however. This resulted in larger, seemingly simpler, sculptures. But apparent solids are hollow and closed forms suddenly open up.
She never sketched her design beforehand, but said: "While progressing on a design, the sculpture guides me within my reach".

Tijdens de opening van de tentoonstelling werden de volgende foto's gemaakt met dank aan fotografie Marco Vellinga.

...

©2013 Museum Veluwezoom | webmaster: Mevr. drs. A.R. Neuteboom | webmaster@museumveluwezoom.nl


Welkom op de website van Museum Veluwezoom

| Henk en Hedwig Zweerus: een beeldend avontuur |
| Komende Tentoonstellingen |
| Een keuze uit de colletie van MVZ, "De vier jaargetijden" | Dieren in de kunst | Bezield landschap | Een greep uit de collectie | Renkumse en Heelsumse Schilders |
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link