Museum Veluwezoom

Wat doen de vrienden?
De Stichting Vrienden van Museum Veluwezoom maakt het mogelijk dat het museum zijn collectie versterkt en activiteiten kan ontwikkelen die het museum een grotere bekendheid geven.
 
Wat willen vrienden bereiken?
Belangstelling wekken voor het museum. Bevorderen van contacten tussen personen/instellingen, die van belang kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van het museum. Beschikbaar stellen van gelden voor uitbreiding van de collectie en publicaties door het museum. Ondersteunen van het museum bij de uitvoering van speciale projecten.
 
Wat krijgen de vrienden voor hun vriendschap?
Gratis toegang tot het museum. Uitnodigingen voor speciale Vriendenbijeenkomsten, openingen van tentoonstellingen en andere activiteiten.
 
Hoe wordt u vriend?
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting Vrienden via vrienden@museumveluwezoom.nl, of het formulier printen en opsturen.
• u bent al vriend voor € 35,- per jaar, u mag natuurlijk ook meer betalen;
• u bent vriend voor het leven voor eenmalig € 500,- (of meer);
• u bent sponsorvriend door als bedrijf eenmalig € 1000,- te betalen, uw bedrijf krijgt dan een vijfjarige sponsorvermelding.

Bekijkt u hier de nieuwsbrief van (Vrienden van) Museum Veluwezoom.Uitje met de Vrienden van Museum Veluwezoom

De Stichting Vrienden van Museum Veluwezoom is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een door de Belastingdienst als een ANBI Cultuur aangemerkte instelling hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen, die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

©2013 Museum Veluwezoom | webmaster: Mevr. drs. A.R. Neuteboom | webmaster@museumveluwezoom.nl


Welkom op de website van Museum Veluwezoom

| Beeldrijmen uit eigen collectie |
| Rooster Tentoonstellingen |
| Xeno Münninghoff Verzameld | Henk en Hedwig Zweerus: een beeldend avontuur | Een keuze uit de colletie van MVZ, "De vier jaargetijden" | Dieren in de kunst |
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link