Menu

Van de voorzitter van Museum Veluwezoom. 

Na de vorige Nieuwsbrief van maart 2020 nr. 9 is er weer veel
gebeurd. Het zal u niet zijn ontgaan dat het Corona-virus ons land en dus ook ons museum in haar greep heeft gehouden. Een wurggreep, met als gevolg sluiting van ons museum gedurende een paar maanden.  Heropening na 1 juni kon alleen geschieden op basis van het door de Museumvereniging opgestelde protocol overeenkomstig de RIVM- richtlijnen. Een van de vereisten was dat er geen vrijwilligers ouder dan 70 jaar ingezet mochten worden. Dit betekende dat wij driekwart van onze surveillanten niet konden inroosteren. Ook de meeste medewerkers en bestuursleden moesten zo thuisblijven.
Gelukkig hebben een aantal vrijwillige invalkrachten ons uit de brand geholpen. Dank daarvoor.
 Na 1 juli mocht er gelukkig weer een beroep gedaan worden op alle vrijwilligers, mits de vrijwilligers boven de 70 jaar een verklaring tekenden dat ze afstand deden van aansprakelijk stelling van het bestuur, zodat het museum weer 6 dagen per week geopend kon worden. Wel is er nog steeds een vaste eenrichtingsroute door het kasteel ingesteld en mogen er maar een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen. Reservering is nog steeds vereist om de toegang en het minimaal 1.50 m. afstandsvereiste in de hand te houden.
Mij is opgevallen, dat ondanks het corona-regime, het aantal bezoekers gemiddeld verrassend hoog is.

Laten wij ons echter niet verleiden tot het idee dat de crisis nu wel voorbij is. Deze vakantiemaanden zijn cruciaal voor een al dan niet ontstaan van een tweede corona-golf.
Het blijft oppassen. ’Social distancing’ blijft noodzakelijk.
 
Tijdens de lock-down is er door de diverse bestuursleden niet stilgezeten.
De voorbereidende werkzaamheden voor de najaarstentoonstelling “Koekkoek op bezoek” zijn op volle kracht doorgegaan. Vanaf 10 oktober 2020 zal deze aansprekende tentoonstelling door het publiek te bezichtigen zijn. Als stuwende kracht daarbij mag Dick van Veelen wel eens genoemd en geprezen worden.
De expositie van de werken van Koos van Tol zal verlengd worden tot eind september.
 

Klik op de folder voor de online versie


Maar ook de gedachten over de toekomst van Museum Veluwezoom op langere termijn binnen Kasteel Doorwerth zijn onderwerp van gesprek geweest, op papier gezet en zullen in het najaar besproken worden met GLK.
Intussen is ook de verlichting in de depot-ruimtes vernieuwd en worden de mogelijkheden voor een goede internetverbinding, inclusief WiFi, onderzocht. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om de depot-ruimtes praktischer te benutten, o.a. door een andere indeling. 
 
Na constatering dat de folders van Museum Veluwezoom zo goed als op waren, heeft dat ertoe geleid dat er een nieuwe folder is ontwikkeld. Hij ligt al in het museum.
 
Tenslotte wil ik graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet de afgelopen tijd. Velen hadden het zelfs wat moeilijk met wat zij noemden de leeftijdsdiscriminatie, door RIVM opgelegd!
Uitbreiding van ons vrijwilligers bestand met wat jongeren zou gelet op de vergrijzing van ons allen, zowel bestuur, als medewerkers en surveillanten, geen overbodige luxe zijn.
De affiches met “Medewerkers gezocht” blijven dus in de zalen hangen.
We houden ons nog steeds aanbevolen.
 
Tot een volgende keer.
Intussen: Houd afstand (1.50 m.) en blijf gezond.
 
Mr.E.Reinders.