Menu

De kunstvereniging “Pictura Veluvensis” en haar schilders (1902 – 1935)

titelDe kunstvereniging “Pictura Veluvensis” en haar schilders (1902 – 1935)
auteur: Marten Bol
uitgever: Uitgeverij Leida, Wageningen, 2002

ISBN 90-705-183-2-5
NUGI 912, 921
Ingenaaid met slap kaft, 80 pagina’s, illustraties in z/w en kleur
Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van het feit dat “Pictura Veluvensis” 100 jaar geleden door Théophile de Bock in Renkum werd opgericht.

Pictura Veluvensis 
is een voormalig Nederlands kunstenaarscollectief. De kunstvereniging werd op 1 mei 1902 in Renkum opgericht door onder meer Théophile de Bock en Kapitein-intendant M. Logeman. De kunstvereniging wilde de belangstelling voor de kunst bevorderen en de samenwerking van de in Renkum en Heelsum wonende kunstenaars stimuleren.
Pictura Veluvensis organiseerde jaarlijks een tentoonstelling van werk van de leden en van genodigde kunstenaars. Ook leden van de Haagse School, kunstenaars uit Bergen en Laren en leden van de Amsterdamse Joffers hebben meegedaan aan de exposities. Pictura Veluvensis was een bloeiende vereniging tot de economische crisis van 1929.

Het bestuur van Pictura Veluvensis in 1906 – Van links naar rechts: Barend Ferwerda (penningmeester), Xeno Münninghoff(secretaris), P. Spanjaard (onder-voorzitter), O.G.H. Heldring (voorzitter) (uit De Prins der Geïllustreerde Bladen van 18 augustus 1906

Op 17 december 1935 werd de vereniging opgeheven. Pictura Veluvensis kreeg na de oorlog een kortdurende doorstart in Wageningen. De daar woonachtige kunstenaars Ben van Londen en Dingeman van de Graaf waren de drijvende krachten. In het dorp Renkum was toen geen sprake meer van een georganiseerd verenigingsleven op het gebied van de beeldende kunst. Pictura kan het best getypeerd worden als een exponent van de nabloei van de Haagse School. Bij de leden domineerde het landschap. Ook stillevens en reisimpressies speelden een rol.