Menu

Domburg in het licht van Toorop en Mondriaan

Titel: In het licht van Toorop en Mondriaan, een cultuurhistorische wandeling door Domburg.
Auteur: Francisca van Vloten
Uitgever: De Factory, Deventer 2008 (derde herziene druk)
Pagina’s: 50, met vele foto’s en kunstwerken in kleur en zwart-wit.
ISBN /EAN 978-90-811727-2-1

In 2008 is er in het Museum Veluwezoom een tentoonstelling ‘Kunst uit Domburg’, met een inleiding bij de opening van Francisca van Vloten.

De geschiedenis van Domburg wordt verteld al wandelend langs locaties waar kunstenaars gewoond of gewerkt hebben. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide de belangstelling voor Domburg als stijlvolle en artistieke badplaats met als hoogtepunt het eerste deel van de 20e eeuw. Op oude foto’s ziet men gebouwen die in die bloeitijd van betekenis waren. Zoals het Badpavillioen, hotels en buitenhuizen. De families die van invloed waren zoals Mies en Paul Elout-Drabbe, en de dames Maria Tak-van Poortvliet en Jacoba van Heemskerk. En de kunstenaars die er meermaals verbleven of tijdelijk gingen wonen zoals Jan Toorop, Piet Mondriaan en de Hongaarse kunstenaarsfamilie Goth. Het was een gezelschap van welgestelden, intellectuelen, schrijvers en musici dat elkaar hier trof en inspireerde. Ook religieuze en spirituele stromingen van die tijd hadden invloed, zoals de antroposofie en theosofie.
Met een lijst van deelnemers en hun bijdragen aan de tentoonstellingen, verklaring van kunsthistorische termen, litteratuur en personenregister.