Menu

Dutch Watercolours of the 19th century

From the Printroom of the Rijksmuseum Amsterdam

J.H.Weissenbruch, fishing boots on the beach


Auteur: John Sillevis
Uitgave: Prentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam, 1983
Uitvoering: paperback, 22,5-20cm, vele afbeeldingen in zwart-wit, 18 kleurpagina’s.
Taal : Engels
Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling in 1983 onder dezelfde titel in het Rijksprentenkabinet. De tentoonstelling bevatte aquarellen vanaf het Classisisme tot het Post-Impressionisme. In 1985 is een selectie van deze tentoonstelling te zien geweest in Italie, in de beroemde Villa Farnesina.

Met een inleiding over de 19e eeuwse ontwikkelingen in de aquarel- en tekenkunst in Nederland en in Europa. Eerst de invloed van Parijs met de ‘leerlingen van de Koning’, de Prix de Rome, het reizen door Italie. Vervolgens de ontwikkeling van grote tentoonstellingen van ‘Levende kunstenaars’, de kunstenaarssocieteiten zoals Arti et Amicitiae in Amsterdam en ‘Pulchri’ in Den Haag waar men elkaar ontmoette. De Amsterdamse School onderscheidde zich van de Haagse School, vooral in kleurgebruik. In Den Haag waren ook meerdere stromingen. Sommigen bleven gedetailleerd werken, anderen gingen met de nieuwe tijd mee, met discussies en oprichting van kunstenaarsverenigingen als gevolg.
Internationaal was het buiten schilderen bij Barbizon van grote invloed. Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van Nederlandse kunstenaarsgroepen o.a. in Brussel, zoals Willem Roelofs die naderhand naar Den Haag trok, met rond 1870 het hoogtepunt van de Haagse school.

In deze publicatie is zowel aandacht voor de romantische Italiaanse studies van J.A.Knip e.a. als de latere landelijke en stedelijke taferelen uit de tijd van de Haagse school.
Werden aquarellen, tekeningen en combinaties van pen of krijt en waterverf aanvankelijk vooral gezien als studies, reisimpressies en voorstudies, in de loop van de 19e eeuw werden zij steeds meer gepresenteerd en gewaardeerd als zelfstandige kunstwerken.

De geselecteerde werken staan op alfabetische volgorde van de kunstenaars, met korte beschrijvingen van de kunstenaars en van de werken.
Van de volgende kunstenaars zijn een of meerdere werken opgenomen: A.Allebé, M.Bauer, D.Bles, B.Blommers, J.Bosboom, G.H.Breitner, H.G.ten Cate, W.de Famars Testas, P.Gabriël, I.Israëls, J.Israëls, J.B.Jongkind, J.A.Knip, B.C.Koekkoek, J.A.Langendijk, J.Maris, M.Maris, W.Maris, A.Mauve, H.W.Mesdag, W.Nuyen, C.Rochussen, W.Roelofs, A.Schelfhout, A.Teerlink, J.H.Weissenbruch, W.Witsen.

B.Blommers: Fishermen’s wifes on the beach at Scheveningen