Menu

In goed gezelschap

Van talent tot meester

Catalogus van de gelijknamige verkooptentoonstelling van Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede, 16 december 2017 – 6 januari 2018

Een collectie schilderijen, aquarellen, tekeningen en beelden uit de 18e, 19e en 20e eeuw waaronder Hollandse romantici en impressionisten, schilders van de Haagse en Amsterdamse School, klassiek modernen, vertegenwoordigers van expressionistische stromingen als de Bergense School en de Groninger Ploeg, nieuwe realisten en abstracten.