Menu

Kruseman, kunstbroeders uit de romantiek

 • Specificaties:
  • Auteurs: Marjan van Heteren en Merel van den Nieuwenhof
  • aantal pagina’s: 208
  • Uitgave: Museum Jan Cunen, Oss, Stedelijk Museum Alkmaar en Waanders uitgevers, Zwolle
   • Verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Jan Cunen Oss, 14 december 2014 – 15 maart 2015.
  • Illustraties: 91 afbeeldingen plus 22 afbeeldingen bij catalogusbeschrijvingen, allen in kleur, sommigen fullpage.
  • ISBN: 978 94 6262 014 8
  • Jaar: 2014
  • Uitvoering: paperback met zachte kaft, genaaide katernen. 28-22 cm

Kruseman, kunstbroeders uit de romantiek

‘Kruseman, kunstbroeders uit de Romantiek’ geeft voor het eerst een uitvoerig beeld van de verschillende beroemde kunstenaars die deze familie voortbracht. De bekendsten zijn:

-Cornelis Kruseman(1797-1857), schilder van Hemel, Aarde en Glorie: Religieuze en Italiaanse taferelen, deels in Italië vervaardigd, (familie)portretten, opdrachten vooral van de Haagse elite, historiestukken.

-Jan Adam Kruseman(1804-1862), richtte zich op de vaderlandse geschiedenis, maakte veel portretten in opdracht, waaronder staatsportretten.

-Fredrik Marinus Kruseman (1816-1882), romantische fantasielandschappen met bergen, watervallen of een ruïne en wat kleine figuren, of winterlandschappen met bouwsels. Kreeg raadgevingen van B.C. Koekkoek in Kleef.

-Hendrik Dirk Kruseman-van Elten (1829-1904), moeders naam is Kruseman en vaders naam van Elten. Ging in de leer bij Cornelis Lieste. Schilderde Gelderse landschappen o.a. bij Beek en bij Oosterbeek, reisde rond in Europa en ging naar New York(1865-1873), waar hij de gebroeders de Haas trof.

-Jan Theodoor Kruseman (1835-1895), zoon van Jan Adam, werd zee- en rivierschilder. Ging in de leer bij Everhardus Koster in Amsterdam en bij Willem Roelofs in Brussel.

Bekende familieleden, hierin ook vermeld:
-Arie Cornelis Kruseman(1818-1894) was schrijver, dichter en uitgever, associeerde zich in 1874 met Dr.H.D.Tjeenk Willink met wie hij veel boeken en tijdschriften uitgaf. Hij was maatschappelijk zeer actief.
-Wilhelmina “Mina” Kruseman (1839-1922), zangeres en vermaard feministe.

De laatste decennia is er sprake van een herwaardering van de Nederlandse Romantiek, en daarmee een toenemende belangstelling voor de familie Kruseman. Dit rijk geïllustreerde boek toont een kleine dwarsdoorsnede van de negentiende-eeuwse kunst in Nederland. Thema’s uit de Bijbel en onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis, portretten van de fine fleur van de Nederlandse samenleving en romantische landschappen zijn hier bijeen gebracht. Recent onderzoek leverde levendige beschrijvingen op van leven en werk van de verschillende kunstenaars, met vele nieuwe inzichten.
Het boek laat zien hoe het schildersgeslacht Kruseman een uitzondering vormt op de vele kunstenaarsfamilies die Nederland voortbracht: waar het vak meestal van vader op zoon werd doorgegeven, betrof het in deze familie overwegend (achter)neven.
Per schilder is er een levensbeschrijving en een genummerde catalogus, met documentatie bij elk werk. Achterin staan verwijzingen, een bibliografie en een namenregister.