Menu

Museum Mesdag

Nederlandse 19e eeuwse schilderijen, tekeningen en grafiek

Auteur: Elie van Schendel
Uitgever: Staatsuitgeverij, ’s Gravenhage 1975
ISBN 90 1200735 6
Pagina’s: 198 met veel zwart-wit afbeeldingen
Uitvoering: paperback, 26- 18,5 cm

Een catalogus van de verzameling van Hendrik Willem Mesdag, de grondlegger van het Museum Mesdag, met inleiding, bij elk stuk vermelding van deelname aan tentoonstellingen en wat verder bekend is, verwijzingen en een apart hoofdstuk met brieven van kunstenaars.
Mesdag was naast schilder ook een groot verzamelaar. Zijn vader was bankier in Groningen en hij was opgegroeid met kunst en cultuur. Aanvankelijk zou hij ook bankier worden maar in de avonduren nam hij tekenles. Uiteindelijk besloot hij van schilderen zijn beroep te maken.
Hij ging eerst naar Oosterbeek waar J.W. Bilders het middelpunt was van een soort schilderskolonie. Daarna in Brussel nam hij op aanraden van zijn neef, de schilder Alma Tadema, les bij Willem Roelofs. Daar ontmoette hij o.a. Paul Gabriël. Hij ging heel gedegen te werk. Voor zijn eigen ontwikkeling en voor zijn verzameling kocht hij werk van deze schilders. Ook kocht hij regelmatig werk van bevriende schilders om hen te steunen.
In de tijd dat hij voorzitter was van de kunstenaarsvereniging Pulchri Studio verschafte hij deze de middelen om het gebouw aan de Lange Voorhout te betrekken. Zijn particuliere verzameling kon hij aanvankelijk nog thuis onderbrengen, maar deze groeide zo dat hij besloot een apart museumgebouw in zijn tuin neer te zetten, het huidige Museum Mesdag. Tenslotte schonk hij een groot deel aan de Nederlandse staat. In de tijd dat Mesdag zijn museum oprichtte, waren er nauwelijks andere musea die zich richtten op eigentijdse schilders. Zo had hij ook werk verzameld van Franse schilders van Barbizon, zoals Millet. Zijn vakgenoten konden die bij hem zien en werden erdoor beïnvloed. Tentoonstellingen en circulerende mappen met aquarellen waren de enige andere manier waarop eigentijdse kunst gezien kon worden. Ook nu nog bezit het museum de belangrijkste verzameling schilderijen uit de School van Barbizon buiten Frankrijk.
Deze catalogus is gericht op de Haagse School. Wat betreft werken van de School van Barbizon wordt verwezen naar ‘Catalogue des collections du Musée Mesdag, XIX siècle, Ecoles Etrangeres, La Haye 1964’.