Menu

Theophile de Bock

Theophile de Bock

Schilder van het Nederlandse landschap

Auteurs: J.H.de Bock, Elly Willems-Hendriks, Coos Versteeg
Redactie: H.W.e. van Bruggen
Uitgever: Stichting Documentatie Theophile de Bock, 1991
ISBN 90-9004579-1
Uitvoering: genaaid, 21-15 cm, 48 blz, met gekleurde en zwart-wit afbeeldingen, ook van zijn medailles en onderscheidingen en oorkondes.

De tekst van dit beknopte boekje bestaat uit een verkorte versie van de doctoraalscriptie van mevr. Elly Willems-Hendriks over Theophile de Bock (Nijmegen, 1989) en een artikel in de Haagse Courant in 1991: ‘Haagse Kunstkring bestaat 100 jaar’ van Coos Versteeg. Hierin ligt het accent op het werkzame leven, de relaties en de waardering indertijd van Theophile de Bock.
Zijn eerste tekenlessen krijgt hij van J.W. van Borselen en H. Weissenbruch. Later van Jacob en Willem Maris. Hij wordt een van de representanten van de ‘grijze school’.
Op 1 mei 1891 werd de Haagse Kunstkring opgericht in Cafe Riche, onder voorzitterschap van Theophile de Bock. De eerste kunstenaarsvereniging in Nederland die verschillende soorten kunstenaars onder een dak samenbracht, met vernieuwende ambities. Zo exposeert Van Gogh daar in 1892.
De drukke werkzaamheden als voorzitter worden hem in 1894 teveel. Na herstel van een ernstige ziekte vertrekt hij in mei 1895 met zijn gezin naar Renkum, om meer te kunnen schilderen. Daar gaat hij wonen in Villa Anna (zie foto).
In Renkum is hij het middelpunt van kunstenaars die de natuur in trekken, zoals Sieger Baukema, Charles Dankmeijer, Xeno Münninghoff en H.A.van Ingen. Daarnaast schrijft hij een boek over Jacob Maris.
Ook in Renkum is hij bestuurlijk actief. In 1896 wordt de Vereeniging tot het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Levende Meesters in Arnhem opgericht, waar hij in het bestuur wordt gevraagd. In 1899 neemt hij plaats in het comité van de Nederlandse Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening. In 1900 is hij een der oprichters van de VVV Renkum. In augustus 1901 organiseren zij een tentoonstelling in de openbare school, ook om de school financieel te ondersteunen. Daaruit vloeit voort de oprichting van de kunstenaarsvereniging Pictura Veluvensis, waarvan De Bock erevoorzitter wordt.
In mei 1902 verhuist hij naar Haarlem, waar hij heel productief is en meerdere werken naar Amerika vertrekken.
Zijn gezondheid gaat achteruit en in 1904 overlijdt hij in Haarlem.

In 1991 werd 100 jaar na de oprichting van de Haagse Kunstkring de Stichting Documentatie Theophile de Bock opgericht om meer bekendheid te geven aan het werk van deze kunstenaar.

Theophile de Bock,tekening Pieter de Josselin de Jong Villa Anna, Nieuweweg 19 Renkum, woonhuis 1895-1902