Menu

Bilders, Johannes Warnardus

terug naar kunstenaars

In de negentiende eeuw was Johannes Warnardus Bilders (1811–1890) een vooraanstaande Nederlandse schilder, al is hij tegenwoordig niet meer zo bekend. Bilders werd op 15 augustus 1811 in Utrecht geboren. Hij kwam niet uit een kunstenaarsmilieu – zijn vader was bakkersknecht. Toch volgde hij in de jaren twintig en dertig tekenonderwijs aan de Utrechtse Stadstekenschool. Tussen 1830 en 1833 onderbrak Bilders zijn opleiding om als een van de eerste vrijwilligers dienst te nemen om de opstandige Belgen ‘een lesje te leren’. 

Bilders had een flamboyante persoonlijkheid. Zelfs in een gezelschap van uitgesproken kunstenaars viel hij op en als hij een verhaal vertelde hing iedereen aan zijn lippen. In 1834 trouwde Bilders met Frederike Staudenmaijer en op 9 december 1838 werd hun zoon Albertus Gerardus geboren, die later onder de naam Gerard Bilders een bekende landschapschilder zou worden. Na Gerard volgden twee dochters, Bets en Carolina. 

Van 1842 tot 1846 en van 1853 tot 1858 woonde het gezin Bilders in Oosterbeek. In de jaren vijftig van de negentiende eeuw verzamelde zich hier in de zomermaanden een groep jonge schilders rond J.W. Bilders. Deze schilders, waaronder Constant Gabriel, de broers Jacob, Mathijs en Willem Maris, Jan de Haas en Anton Mauve, maakten later naam als de Haagse School. 

Toen het gezin in 1858 naar Amsterdam verhuisde, keerde Bilders in de zomermaanden terug naar Oosterbeek om landschapsstudies te maken. In de daaropvolgende jaren werd hij geconfronteerd met ernstige tegenspoed: in 1861 overleed zijn vrouw Frederike aan tuberculose, in 1865 gevolgd door zijn zoon Gerard en zijn dochter Caroline. 

Eind jaren zestig bezocht Bilders het dorp Vorden voor het eerst, om er vervolgens tien jaar lang in de zomermaanden en de vroege herfst terug te keren om te werken. In 1875 kreeg hij gezelschap van de Haagse Maria Philippina van Bosse (1837-1900), die in Vorden zijn leerlinge was. Marie was de dochter van de vooraanstaande liberale politicus Pieter van Bosse. In 1880, een jaar na het overlijden van haar vader, trouwden Bilders en Van Bosse.
Na de Vordense periode brengen ze samen enkele jaren door in Gieten in Drente en Vlagtwedde in Groningen. In 1883 wordt Bilders getroffen door een ziekte waardoor hij niet meer kan werken. Hij overlijdt in 1890.

terug naar kunstenaars