Menu

Falise, August

terug naar kunstenaars

In 1910, dit jaar precies honderd jaar geleden, werd er voor het eerst een monument onthuld van de Wageningse beeldhouwer August Falise (1875-1936).

August Falise werd in 1875 geboren in Wageningen en bleef er tot zijn dood in 1936 wonen. vanaf zijn vijftiende volgde hij in Amsterdam opleidingen in de medailleerkunst en het beeldhouwen. Deze periode werd in 1895 succesvol afgesloten.

Falise behaalde toen zijn einddiploma aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid. De Wageninger vertrok toen naar Keulen en Luik waar hij zich bekwaamde in het bronsgieten en behaalde in 1902 het diploma beeldhouwen aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Veel werk was er in die tijd niet voor jonge beeldhouwers. August Falise begon zijn loopbaan daarom als tekenleraar. Eerst aan de ambachtsschool en de HBS in zijn eigen Wageningen en later ook aan andere middelbare scholen in de regio.

Debuut

Falise debuteerde in 1901 als kunstenaar met het werk De jonge slaag. In de jaren kreeg hij enkele grote opdrachten. Zo maakte hij een een monument voor Jacob van Oldenbarnevelt (Amersfoort, 1911) en een borstbeeld van schrijfster Bosboom Toussaint (Alkmaar, 1912). Falise maakte gedurende zijn leven meer borstwerken, onder meer van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.

In het interbellum kreeg August Falise veel opdrachten uit rooms-katholieke kring. Dit onder meer dankzij zijn vriendschap met pater Titus Brandsma in Nijmegen. Falise ontwierp voor katholieke kerken onder meer een reeks Heilig Hartbeelden. Daarnaast bleef hij ‘wereldse’ beelden maken, zoals het beeld van De Zaaier (1926) voor de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen, en standbeelden zoals van de beroemde architect Pierre Cuypers (Roermond, 1930) en van generaal Van Heutsz (Coevorden, 1933).

terug naar kunstenaars