Menu

Ferwerda, Barend

terug naar kunstenaars

Ferwerda, Barend; geboren Amsterdam 3 april 1880, overleden Heelsum 27 december 1958. Woonde en werkte in Amsterdam, Ruurlo, Ede 1903, Leersum 1904, Renkum na 1905, Heelsum. Leerling van C.E. van Dapperen te Baarn, van G.H.C. Overmans te Amsterdam en daarna van de Rijksacademie aldaar (1899 – 1902) o.l.v. R. Stang. Schilderde, tekende, etste en lithografeerde vnl. landschappen (Veluwse) en landschappen in Skandinavië, waar hij met plezier werkte. Ook andere onderwerpen zoals stillevens en bloemen.
Het werk van Barend Ferwerda laat een snelle ontwikkeling zien van

academisch beïnvloede schilderkunst naar een eigen vrije en losse interpretatie.
Als hij zich in 1905 met zijn echtgenote in Renkum vestigt ontwikkelt hij zich verder tot een productief, uitermate kleurrijk schilder met een gevarieerde penseelvoering en techniek. Hierdoor wordt hij colorist en tonalist genoemd. Zijn tekeningen zijn vlot en raak neergezet, zijn etsen en litho’s gedetailleerd.
Hij was lid van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam, van ‘Pictura Veluvensis’, van de vereniging ‘Rhijn-Ouwe’ en van ‘Punt 62’
Ruim 50 jaar speelt Barend Ferwerda een belangrijke rol in het culturele milieu van Renkum-Heelsum met als rode draad de 30-jarige periode als een betrokken en integer bestuurder in de kunstvereniging Pictura Veluvensis.

Barend Ferwerda heeft na De Bock tezamen met Münninghoff gepoogd ‘Pictura Veluvensis’ te laten voortbestaan, maar moest helaas constateren dat met het vertrek van Dankmeyer, Kuypers en vele andere kunstenaars uit Renkum en Oosterbeek de levensvatbaarheid van de vereniging verdween.

terug naar kunstenaars