Menu

Mierop, Pierre Constant (‘Piet’)

terug naar kunstenaars

Mierop, Pierre Constant (‘Piet’) Schenkenberg van; geboren Majong (Ned. Indië) 30 oktober 1903, overleden. Arnhem 21 april 1978. Woonde en werkte in Soerabaja, Bandoeng (Ned. Indië), trok medio 1950 naar Nederland, woonde en werkte in Oosterbeek (gem. Renkum). Studeerde aan de M.T.S. afd. Werktuigkunde; wat de kunst betreft autodidact. Schilderde en tekende (pen) portretten en figuren; vooral politiek tekenaar en affiche reclame. Zijn tekeningen werden gepubliceerd in Soerabajaasch Handelsblad, Alg. Ind. Dagblad (Bandoeng), Arnhemsche Courant, Geldersch Dagblad (Nijmegen) enz. Winnaar prijsvraag voor een affiche voor de Bandoengse jaarbeurs in 1938. Lid van de verenigingen ‘Rhijn-Ouwe’ en ‘Punt 62’.

terug naar kunstenaars