Menu

Thoden van Velzen, Eka Louise

terug naar kunstenaars

Thoden van Velzen Thoden van Velzen, Eka Louise (‘Eka’); geboren Laboean Roekoe (Ned. Indië) 3 augustus 1915, overleden. Zij komt uit een grote familie. Haar vader had acht broers en zusters en zelf had hij zes kinderen. Zij werd geboren op 3 augustus 1915 in Laboean Roeloe aan Sumatra’s Oostkust, waar haar vader arts was. Later verhuisde zij naar de Bataklanden. In 1934 overleed de vader. Zij groeide op bij familie in Medan, waar ze de hbs bezocht. Hier bleef ze tot 1938.

Toen ging ze met een oom naar Nederland. Eka is een kunstenares die bijna ieder onderwerp waarmee zij bezig is, op meerdere wijzen uitbeeldt. Voor haar behoort een penning geen massaproduct te zijn, ook geen serieproduct, maar een unicum. De kopers van haar penningen moeten de bezitters worden van iets aparts. Zij behoren, net zo goed als schilderijenverzamelaars, iets in handen te krijgen dat niet ook bij anderen te vinden is. Bijzonderheid; vaak komen haar ontwerpen spontaan en op eenvoudige wijze tot stand. Ze ziet iets dat haar treft en ze krijgt het idee er een penning van te maken.

Zo werd ze eens getroffen door de houding van haar zoon toen deze aan het gitaarspelen was. Het gevolg was dat zij drie penningen maakte met een gitarist.
Zij woonde en werkte op Sumatra en Java, sinds 1938 in Nederland: in Bilthoven, Velsen en sinds 1968 in Renkum. Huwde 28-1-1955 te De Bilt (Utr.) met C.J. Kelk. Aanvankelijk schilderes; nam later les van Mari Andriessen, Nico Jonk en Hans Verhulst in de beeldhouwkunst. Schilderde, aquarelleerde en tekende (pen, pastel); beeldhouwster, o.a. portretten; maakte ook wandkleden. Lid van het genootschap ‘Kunstliefde’ te Utrecht.

terug naar kunstenaars