Menu

Contact

Het bestuur van de Stichting Museum Veluwezoom is onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

Mevr. Drs Annemiek vd Veen (voorzitter)          Voorzitter@museumveluwezoom.nl
Mevr. A.A.W (Ank) Nusselein (secretaris)          Secretaris@museumveluwezoom.nl
Dhr. L.A. (Bert) de Fockert R.A. (penningmeester ad interim)  Penningmeester@museumveluwezoom.nl
Dhr. D.J. (Dick)van Veelen                               Tentoonstellingen@museumveluwezoom.nl
Mevr E.H.A. (Elsbeth) Rozenboom
Mevr. N. (Nel) Jongboer

Kunsthistorisch adviseur: Drs. J. (Jeroen) Kapelle

Adresgegevens: Museum Veluwezoom / Kasteel Doorwerth Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth
Telefoon kasteel Doorwerth 026 – 339 7406 via receptie kasteel Doorwerth
Het banknummer is NL28 RABO 0355 0555 38 van de Stichting Museum Veluwezoom te Oosterbeek