Menu

De portefeuille Tentoonstellingen


De stichting Museum Veluwezoom in de gemeente Renkum, zoals de stichting statutair heet, is in 1994 opgericht en komt voort uit de toenmalige stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum, heden Heemkunde Renkum. In eerste instantie was de voornaamste taak van de medewerkers het archiveren, onderhouden en uiteraard belangstelling wekken voor de collectie door middel van tentoonstellingen. Deze taak was voor de verzelfstandiging toevertrouwd aan de Werkgroep Museum Veluwezoom, een onderdeel van Heemkunde. De tentoonstellingen vonden vanaf de heropening in 1986 ook al plaats in kasteel Doorwerth. De collectie bestond toen voor een groot gedeelte uit de kunstwerken van de gemeente Renkum. Kunstwerken die werden vervaardigd door kunstenaars die in de 19e en 20e eeuw woonden en werkten aan de Veluwezoom. Schilderijen op doek of paneel, tekeningen, grafiek, maar ook emaille, keramiek en beeldhouwwerk.

Kunstwerken

In de loop der jaren is een groot aantal kunstwerken aan het museum geschonken via schenkingen en legaten of in langdurig bruikleen afgestaan. Door deze uitbereiding werd exposeren vanuit de eigen collectie een nieuwe uitdaging. Al vijf en twintig jaar maakt Museum Veluwezoom gebruik van de faciliteiten, die kasteel Doorwerth ons biedt. Er staan ons drie zalen en een depot ter beschikking.

Een greep uit de tentoonstellingen van de afgelopen decennia:

Tentoonstellingen in de periode van voor 2000

de schilder Ben van Londen;

de schilder Cornelis Kuypers;

de beeldhouwster Eka Thoden van Velzen;

de schilder Jan Holtrop;

Tentoonstellingen in de periode van 2000 tot 2010
de schilder Charles Dankmeijer;

Gunhild Kristensen, ramen – kartons – tapijten – tekeningen;

de schilder Eef van Brakel, vijftig jaar kleur;

de schilder Xeno Münninghoff, trouw aan het Veluws landschap;

de schilder Barend Ferwerda, Veluwezoomschilder en bestuurder;

Tentoonstellingen in de periode van 2010-2020

het beeldhouwersechtpaar Henk en Hedwig Zweerus;

 .  Herman Romijn

Betoverende natuur op doek gevangen

   Een greep uit de collectie

Tentoonstellingen in het kader van EuroArt:

In het licht van Barbizon.

Landschappen uit Tervuren, Kronberg en Oosterbeek

De kunstenaarskolonie Dachau.

Thematentoonstellingen:

. De kunstvereniging Pictura Veluvensis, uit de collectie van Gerard Overkamp;

Magie van de Veluwezoom;

Xeno Münninghoff Verzameld, uit de collectie van Remi Viellevoye;

Herman Romijn en de Oosterbeekse kunstenaarsvereniging Rhijn-Ouwe;

Jubileumtentoonstelling Pictura Veluvensis – Het Veluws landschap in beeld.

Tentoonstellingen in samenwerking met hedendaagse kunstenaars uit de gemeente Renkum:

Kunst van vandaag in de gemeente Renkum;

Dieren in de kunst;

Koos van Tol. Van die dingen….grafisch werk – tekeningen – grafiek – fotografie – boeken.

Een flink aantal tentoonstellingen ging gepaard met monografieën of brochures.

U kunt alle tentoonstellingen van de afgelopen decennia terugkijken op onze (vernieuwde) website: tentoonstellingen die geweest zijn


De Jubileumtentoonstelling

We kijken met plezier terug op de bijzonder succesvolle jubileumtentoonstelling Pictura Veluvensis – het Veluwse landschap in beeld. Een samenwerkingsproject met het Noord-Veluws Museum te Nunspeet, dat door beide partijen als zeer prettig en constructief is ervaren. De tentoonstelling stond in het teken van de jubilea van beide musea: Veluwezoom vijfentwintig en Nunspeet vijf jaar. Een gelijknamige tentoonstelling was tot 15 maart j.l. in Nunspeet te bezichtigen.

De organisatie

In de afgelopen periode vonden gemiddeld drie tentoonstellingen per jaar plaats aan de hand van een meerjarig tentoonstellingsrooster.

Voor elke tentoonstelling wordt door het bestuur een voorbereidingscommissie aangesteld. Zij bekijkt of kunstwerken uit eigen collectie voorradig zijn of dat aan derden (musea, particulieren) moet worden verzocht werken in bruikleen af te staan.
Er wordt besproken op welke wijze de kunstwerken tentoongesteld kunnen worden.
Er wordt beoordeeld of er voldoende aanleiding is tot het vervaardigen van een catalogus voor de tentoonstelling, een monografie over de kunstenaar of een beamerpresentatie over de tentoonstelling en/of kunstenaar.

Tenslotte komt ook de PR, het (laten) vervaardigen van folders en posters, e.d. om de hoek kijken. Ook het aspect financiën komt aan de orde in de vorm van kosten van eventueel professioneel vervoer van de kunstwerken en de verzekering van de kunstwerken tijdens dit vervoer en de tentoonstelling. Van ‘spijker tot spijker’ zoals dat in verzekeringsjargon wordt genoemd. Tenslotte worden enkele dagen ingepland voor vervoer naar en de ontvangst van de werken in het museum en het ophangen van de werken inclusief wandteksten en bijschriften. De opening wordt gepland, eventueel met een gastspreker. Uitnodigingen worden verzonden. Tijdens de opening moeten de gasten ook worden voorzien van een hapje en een drankje. En last but not least moeten de heren van het surveillantenrooster aan de slag om de dagelijkse surveillance te waarborgen. Een eis van de verzekering. Al met al een heel draaiboek aan activiteiten, die doorlopen wordt om de tentoonstelling te laten draaien en tot een succes te maken.

Tentoonstelling Koos van Tol

Momenteel is de tentoonstelling Van die dingen…grafisch werk van Koos van Tol, tekeningen-grafiek-fotografie-boeken te bezichtigen. Op vrijdagmiddag 7 februari j.l. vond de feestelijke opening plaats in de Concertzaal te Oosterbeek. De tentoonstelling werd geopend door Thomas Verbogt, auteur en columnist van dagblad De Gelderlander. De Oosterbeekse graficus Koos van Tol (1943) laat een overzicht van zijn werk zien, dat in de afgelopen 50 jaar is ontstaan. Tijdens een beamer presentatie geeft hij inzicht in de ontwikkelingen van zijn werk.

Koekkoek op bezoek

We zijn al weer druk bezig met het voorbereiden van de volgende tentoonstelling: Koekkoek op bezoek. Deze tentoonstelling is een samenwerkingsproject tussen het B.C. Koekkoek-Haus te Kleef, kasteel Doorwerth, de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en Museum Veluwezoom. Tijdens de komende verbouwing van het museum in Kleef wil het de werken van Koekkoek en tijdgenoten onder de aandacht van het publiek blijven houden. Vandaar de toenadering om een deel van de collectie Koekkoek in de museumzalen van Museum Veluwezoom tentoon te stellen. De opening van deze tentoonstelling is gepland op vrijdagmiddag 9 oktober a.s.

Vele handen maken het werk tot een uitdaging

U leest uit bovenstaande dat, als een tentoonstelling nog maar net is geopend, wij al weer druk bezig zijn met het volgende tentoonstellingsproject. Veel medewerkers zijn al langere tijd betrokken bij de werkzaamheden van het museum en doen dat nog steeds met veel plezier en inzet. Zij steken veel vrije tijd in het organiseren van de tentoonstellingen en zouden daar best wat ondersteuning bij kunnen gebruiken.

Heeft u zin!

Om die reden zijn we op zoek naar enthousiaste personen die ons willen helpen bij het bedenken van onderwerpen of thema’s voor toekomstige tentoonstellingen en die willen helpen met de organisatie hiervan. De daadwerkelijke inrichting van een tentoonstelling vindt meestal plaats gedurende de twee weken voorafgaande aan de opening. Het ontruimen van de afgelopen tentoonstelling en het inrichten van de nieuwe komt dan aan de orde. Het ophalen of wegbrengen van werken kan ook tot de werkzaamheden behoren. Ook het (helpen) verzorgen van een catalogus of brochure behoort tot de mogelijkheden.

We wachten uw reacties met belangstelling af. Uw reacties kunt u mailen naar [email protected]