Menu

Depotmedewerkers

Als we het over de werkzaamheden hebben van de depot medewerkers is het wel aardig om te lezen wat er in de statuten van ons Museum staat. De werkzaamheden hebben alles te maken met de uitvoering van onze doelstelling!

De stichting Museum Veluwezoom heeft als doel:

  1. a.  Het verwerven en het in een daartoe geschikte ruimte conserveren en exposeren van voorwerpen van beeldende kunst die vervaardigd zijn door personen die gewoond en/of gewerkt hebben in de dorpen van de gemeente Renkum en elders aan de Veluwezoom.
    b. Het organiseren van tentoonstellingen van die werken en het ontplooien van andere activiteiten, die de belangstelling voor deze kunstvorm kunnen wekken en gaande houden.
    c. Het documenteren van relevante gegevens over de in het eerste lid van dit artikel onder a bedoelde kunstenaars en hun werk.
  2. Het conserveren, beheren en bij gelegenheid tentoonstellen van andere dan de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, die aan de stichting door derden in eigendom of bruikleen zijn gegeven.


Achter de schermen van Museum Veluwezoom wordt inhoud gegeven aan deze doelstelling, het bewaren, conserveren, onderhouden en catalogiseren van de kunstcollectie van het museum.

Hier werken George Tjallema als collectiebeheerder en coördinator, Cor Doekemeijer, Johan Groten en Eltjo Buringh aan registratie en documentatie en Gerard Overkamp aan onderhoud collectie en verlichting. Tot voor kort was Gerard van der Schouw belast met de bestuurlijke aansturing van het depot en actief met technische zaken. Na vele jaren van toewijding is Gerard zijn werkzaamheden voor het depot momenteel aan het afronden.

In het depot op de zolder van het kasteel bevinden zich meer dan 1000 kunstwerken. Een groot gedeelte is door de gemeente Renkum in langdurig bruikleen aan het museum gegeven, maar ook particulieren schenken kunstwerken of geven deze voor langdurig bruikleen aan het museum. De zolder dreigt dan ook al bijna te krap te worden voor de berging van alle werken. Bovendien zijn sommige werken zo groot dat ze niet over de steile trap naar de zolder vervoerd kunnen worden en ook niet in de lift passen. Voor deze schilderijen kan er een opening worden gemaakt in de vloer van het depot waardoor een schilderij kan afdalen naar de museumzalen.

Ook bij het wisselen van tentoonstellingen zijn de depotmedewerkers onmisbaar. Eerst moeten de getoonde kunstwerken uit de afgelopen tentoonstelling terug naar het depot en weer netjes worden opgeborgen. De bruiklenen moeten verzendklaar worden gemaakt om veilig bij hun eigenaren terug te keren. Een paar dagen later wordt de omgekeerde weg bewandeld. U zult zich kunnen voorstellen wat een onderneming dit allemaal is: zo’n vijftig tot zestig schilderijen voorzichtig vervoeren naar de lager gelegen zalen langs een smalle trap met aan beide kanten ruwe stenen muren. Groot is dan ook de voldoening wanneer de tentoonstelling op het moment van de opening weer piekfijn oogt!

Regelmatig worden kunstwerken op verzoek uitgeleend aan andere musea. De medewerkers zorgen voor registratie van deze uitleen en voor het klaarmaken van het kunstwerk voor verzending.

In de afgelopen jaren zijn alle kunstwerken geregistreerd in het programma Adlib. Wekelijks worden nieuwe kunstwerken aan de registratie toegevoegd. Het is een uiterst nauwgezette taak om alle gegevens op een juiste manier weer te geven. Tot voor kort waren de kunstwerken ook te zien op de website, maar met de komst van de nieuwe website zijn we nog aan het zoeken naar een manier om dit vanuit de registratie mogelijk te maken. In het verleden werd dit per kunstwerk handmatig ingevoerd. We hopen dat u binnen korte tijd weer kan genieten van de kunstwerken op onze site.
  Veel werkzaamheden worden gedaan door medewerkers die een gemiddelde leeftijd hebben van achter in de zeventig. Hun deskundigheid voor het museum is van essentieel belang voor het functioneren van het depot. Zij bezitten een onschatbare waarde aan kennis en ervaringen die onontbeerlijk zijn voor een museum zoals wij dat hebben. Wij vergeten dit nog wel eens op momenten dat wij druk met organisatorische zaken bezig zijn, vandaar dat dit hier wel eens genoemd mag worden. Bedankt mannen voor jullie kennis en inzet!