Menu

Jaarverslag 2018


Stichting Museum Veluwezoom in de Gemeente Renkum
www.museumveluwezoom.nl
Handelsregister: 41052516 Rabo-IBAN: NL28RABO0355055538InleidingAlgemeenDe Stichting Museum Veluwezoom in de gemeente Renkum is in 1994 opgericht. Het ging in aanvang vooral om de bewaar- en registratiefunctie van schilderijen van de gemeente en het beperkte eigen bezit. Gehuisvest in Kasteel Doorwerth werden er door enthousiaste medewerkers steeds meer spraakmakende tentoonstellingen georganiseerd. De collectie groeide, onder meer dankzij bruiklenen en schenkingen, in de loop der tijd aan tot circa 1.000 werken. De aandacht ligt hierbij op beeldende kunst uit twee perioden: de periode van de zogenaamde Oosterbeekse School (globaal van 1840 tot 1880) en de bloeitijd van Pictura Veluvensis (globaal van 1902 tot 1935).In 1997 vroeg EuroArt aan Museum Veluwezoom om toe te treden tot haar vereniging. In Oosterbeek was tenslotte destijds de eerste kunstenaarskolonie in Nederland gevestigd. De toetreding tot EuroArt opende en opent een onverwacht breed perspectief; bij de vereniging zijn inmiddels 45 kunstenaarskolonies verspreid over meer dan 15 landen in Europa aangesloten. Veel van de vroegere kunstenaarsdorpen bezitten waardevolle kunstcollecties in hun musea en zijn tot de dag van vandaag levendige centra van hedendaagse artistieke creativiteit. EuroArt wijdt zich aan het beschermen en promoten van dit unieke gemeenschappelijke Europese cultuurgoed. Het is een initiatief dat vanuit Barbizon in Frankrijk en Tervuren in België is ontstaan en vanaf het begin is ondersteund door de Europese Unie te Brussel. Mede door het lidmaatschap van EuroArt wil en kan Museum Veluwezoom zijn blik verruimen en daarmee ook die van zijn bezoekers.
Lees meer… over het jaarverslag 2018