Menu

Expositie “Pictura Veluvensis uit de Collectie-Overkamp” 16 december 2006 tot en met 4 februari 2007

Op 1 mei 1902 wordt in Renkum de kunstvereniging Pictura Veluvensis opgericht. Onder de oprichters Théophile de Bock en M. Logeman, die een jaar eerder de Renkumse VVV mee hadden gesticht. Men wilde de belangstelling voor de kunst bevorderen, de samenwerking van de in Renkum en Heelsum wonende kunstenaars stimuleren.

De belangrijkste activiteit van Pictura Veluvensis was de jaarlijkse tentoonstelling van werk van leden en genodigde kunstenaars, vaak zo’n honderd werken groot. De exposities waren twee tot drie weken dagelijks geopend. Tal van leden van de Haagse School, kunstenaars uit Bergen en Laren, Amsterdamse Joffers hebben meegedaan aan de exposities. 

Pictura Veluvensis is een bloeiende vereniging geweest van de oprichting af tot de economische crisis van 1929. In 1935 is de vereniging officieel opgeheven. 

In kunsthistorisch opzicht kan Pictura het best getypeerd worden als een exponent van de nabloei van de Haagse School. Bij de Pictura-schilders blijft de keuze voor het landschap domineren, al gaat het vaker om verbeelding van bossen en boompartijen en minder om weiden en uiterwaarden. Andere Pictura-exposanten richten zich op stillevens of reisimpressies.  

Gerard Overkamp is niet alleen een gewaardeerd lid van de Depotcommissie van Museum Veluwezoom, maar ook een gepassioneerd verzamelaar. Nu eens gaat de aandacht niet uit naar het Pictura-werk in de museumcollectie, maar naar werk van Pictura-kunstenaars in de collectie van Gerard Overkamp. Er wordt werk geëxpo-seerd van onder andere Théophile de Bock, Paul Bodifée, Charles Dankmeijer, A.J. van Driesten, Edzard Koning, C.H. Meiners, Xeno Münninghoff, Elisabeth Peters, Coba Surie, Andries Verleur, Agatha Zethraeus. 

Deze expositie wordt georganiseerd in samenwerking met Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Bij een aantal van de geëxposeerde werken wordt de verbinding gelegd naar de cultuurhistorie van het landschap en het werkveld van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. 

A. Verleur

Terug naar…tentoonstellingen die geweest zijn.