Menu

Henk en Hedwig Zweerus: Een beeldend avontuur 30 september 2017 t/m 28 januari 2018

Henk en Hedwig werden in de jaren ’40 opgeleid aan de Rijksacademie in Amsterdam. Hun beeldhouwkunst ontwikkelde zich op een uiteenlopende manier, en was van beiden van een zeer hoog niveau.
Hedwig (1922-1987) liep voorop bij de ontwikkeling van gewelfde abstracte beelden. Vanwege haar gezin vond zij echter lange tijd niet de rust om zich volledig aan haar kunstenaarschap te wijden. 
Vanaf eind jaren zestig maakte zij grote plastieken. De opengewerkte, ronde vormen tonen een groot gevoel voor verhoudingen. Kenmerkend is ook de gave oppervlakteafwerking. Haar beelden werden aangekocht door musea, gemeenten en provincies.
Henk (1920-2005) behoorde met zijn hoekige vormentaal tot de avant-garde van de naoorlogse beeldhouwers. Hij exposeerde onder meer op verschillende Sonsbeek tentoonstellingen en op de Biënnale van Venetië. Een groot deel van zijn tijd werd echter opgeslokt door zijn docentschappen, vanaf 1962 als lector aan de Technische Universiteit te Delft. Toch vond hij ook tijd voor het vervaardigen van tientallen beelden die zich op het snijvlak bevinden van beeldhouwkunst en architectuur. Bovendien maakte hij talrijke tekeningen en gouaches, die hij in de meest uiteenlopende stijlen op papier zette. 

Deze expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de “Stichting Henk Zweerus en Hedwig Zweerus-Weber”. Alle getoonde beelden en tekeningen zijn eigendom van deze stichting.

Henk Zweerus
Henk Zweerus zocht als beeldhouwer naar de relatie tussen beeldende kunst en architectuur. Tijdens zijn opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam was Jan Bronner zijn meest belangrijke leermeester. Henk inspireerde als lector honderden studenten op de TU in Delft, toen hij daar van 1960 tot 1982 Vormstudie en driedimensionaal ontwerpenaan de afdeling Bouwkunde doceerde. Hier had Henk ook een eigen atelier, waar hij in tien jaar tijd zo’n zeventig beelden maakte, waarin beeldhouwkunst en architectuur bijna samenvloeien. Met enige fantasie kunnen zijn beelden ook als kolossale gebouwen worden voorgesteld. Vanaf zijn verhuizing naar Oosterbeek in 1978 tot aan zijn overlijden in 2005 ging hij zich meer en meer bezig houden met tekenen. In het atelier aan het Zweiersdal maakte hij honderden tekeningen en gouaches. Zij laten zich moeilijk onder een noemer vangen. Nu eens zijn zij sterk gestileerd, dan weer tegen het realistische aan. Ook de techniek varieert: van dunne potloodlijnen tot felle kleurvlakken. 

Hedwig Zweerus-Weber
Na haar opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam maakte zij aanvankelijk kleine mens-figuratieve plastieken. Langzaam maar zeker werd haar werk abstracter van vorm. Dit resulteerde in grote sculpturen, die ogenschijnlijk een zekere eenvoud uitstralen. Maar massief blijkt plotseling hol, en een gesloten vorm krijgt opeens doorzichten.
Zij maakte geen schetsontwerpen, maar zei: ”Naarmate ik vorder met een opzet, stuurt het beeld mij binnen mijn bereik”.

Terug naar…tentoonstellingen die geweest zijn.