Menu

Renkumse en Heelsumse Schilders 30 januari 2016 t/m 21 juni 2016

Het dorp Oosterbeek ontwikkelt zich in de loop van de negentiende eeuw – naar voorbeeld van het Franse Barbizon – tot de eerste kunstenaarskolonie van ons land. Het dorp en haar directe omgeving vormen een perfect decor voor talrijke landschapschilders, die hier voor korte of langere tijd wonen en werken.

Als het dorp zich in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelt tot een deftig villadorp wordt het voor de kunstenaars minder interessant. De aandacht verlegt zich dan ook aan het einde van deze eeuw naar het dan nog landelijke boerendorp Renkum en omgeving, waar in 1895 de kunstschilder Théophile de Bock komt wonen. De Bock is een charismatisch man, die veel kunstenaars en kunstliefhebbers om zich heen weet te verzamelen. In het bij zijn woning aanwezige koetshuis organiseert hij soirees en hij trekt met zijn grote antiek verzameling veel kunstverzamelaars aan. In 1902 wordt mede op zijn initiatief de kunstvereniging Pictura Veluvensis opgericht. Leden zijn de in Renkum en Heelsum woonachtige kunstenaars, maar ook heeft de vereniging een grote aantrekkingskracht op leden buiten de regio, die deelnemen aan de zomertentoonstellingen van de vereniging. Ook worden winterportefeuilles samengesteld met aquarellen, tekeningen en grafiek, die circuleren langs verwante instellingen in het gehele land van waaruit werk verkocht kan worden. In het topjaar 1910 zijn 144 werkende en 70 kunstlievende leden bij de vereniging aangesloten. Door de inzet van de kunstschilder Barend Ferwerda, die jarenlang de functie van secretaris bekleedt houdt de vereniging tot 1935 stand. Mede door de economische crisis van de jaren dertig lopen de verkopen dusdanig terug, dat de vereniging haar levensvatbaarheid verliest. Vrijwel alle op deze tentoonstelling aanwezige kunstenaars zijn lid geweest van de kunstvereniging Pictura Veluvensis. Ook na de oorlog bracht het dorp Renkum kunstenaars voort, onder andere de in Renkum geboren beeldhouwers Jits Bakker en Johan Karsch. Beiden zijn vertegenwoordigd op deze tentoonstelling. Pictura Veluvensis krijgt na de oorlog een kortdurende doorstart in Wageningen. De daar woonachtige kunstenaars Ben van Londen en Dingeman van de Graaf zijn de drijvende krachten. In het dorp Renkum is dan geen sprake meer van een georganiseerd verenigingsleven op het gebied van de beeldende kunst.

Terug naar…tentoonstellingen die geweest zijn.