Menu

Werkgroep Museum Veluwezoom (onderdeel van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum:

De hier navolgende tentoonstellingen werden georganiseerd door de werkgroep Museum Veluwezoom onderdeel van de Stichting voor Heemkunde. In 1994 werd Heemkunde opgesplitst in twee zelfstandige stichtingen, Heemkunde en Museum Veluwezoom.

Museum Veluwezoom ging zich richten op beheren en onderhoudt van kunstwerken van kunstenaars die gewoond en of gewerkt hadden aan de Veluwezoom, en er werden door de stichting afwisselende tentoonstellingen georganiseerd.

Terug naar…tentoonstellingen die geweest zijn.