Menu

Van de voorzitter

Maart 2019 nr.6

Voor u ligt alweer de eerste Nieuwsbrief van Museum Veluwezoom in 2019. Zoals u al in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen bestaat ons museum dit jaar 25 jaar!
Op 4 januari j.l. hebben wij dit Jubileumjaar feestelijk ingeluid met een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst in onze Museumzaal. Niet in het minst door de inzet van Annemiek van der Veen en Nel Jongboer. Dank daarvoor.
Er gingen zelfs stemmen op om de gezellige sta-tafels daar maar het gehele jaar te laten staan. Dat kan natuurlijk niet, maar de opzet van de bijeenkomst is voor herhaling vatbaar.
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst werd tevens afscheid genomen van onze secretaris, Gerard van der Schouw. Tien jaar lang heeft hij deze functie bekleed. Het bestuur heeft hem met de nodige loftuitingen en een paar toepasselijke cadeaus uitgezwaaid.
Over een mogelijke invulling van de ontstane vacature zal u in een volgende Nieuwsbrief worden ingelicht.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de diverse activiteiten in het kader van dit Jubileumjaar in volle gang. Zo is er een Jubileumfonds opgericht, dat specifiek bedoeld is voor de aankoop van een voor ons museum belangrijk schilderij. Onze kunst-adviseur Jeroen Kapelle speurt daarvoor op verschillende veilingsites naar een schilderij dat een echte toevoeging zal betekenen voor onze collectie. De mogelijkheid van het aankopen van een kwalitatief goed en gewenst schilderij, zal natuurlijk in sterke mate afhangen van de hoogte die dit fonds weet te verzamelen. Daarom  doe ik een oproep aan u, liefhebbers van Museum Veluwezoom: Kom over de brug!
We ontvangen heel graag uw donaties van minimaal €100. Specifieke naamsvermelding is mogelijk voor donaties vanaf €1.000. We kunnen u in ieder geval verklappen dat de eerste donatie van €1.000 inmiddels binnen is, en we kijken uiteraard reikhalzend uit naar de volgende gulle gever!
Het rekeningnummer van dit speciale fonds is: NL36RABO 0337 4575 57 tnv Museum Veluwezoom Jubileumfonds.
Over de groei van dit fonds en uiteraard ook over het verloop van de andere activiteiten zult u regelmatig op de hoogte worden gebracht.

Ten slotte: Laten wij er met ons allen een mooi en geslaagd Jubileumjaar 2019 van maken!

Mr. E. Reinders