Menu

Van de voorzitter Stichting Vrienden van Museum Veluwezoom

Het jaar 2018 is voor de Stichting Vrienden op de gebruikelijke manier van start gegaan middels het versturen van de vriendenpassen met daarbij onze nieuwjaarswensen voor al onze vrienden.
Dankzij ons herfstconcert van afgelopen oktober, hebben we er weer een paar nieuwe vrienden bij gekregen en ons totaal staat nu op 78.
Het bleek een mooie combinatie te zijn van verschillende kunstvormen: muziek, beeld en schilderkunst, tijdens de tentoonstelling van het echtpaar Zweerus.
Zestig mensen waren hierbij aanwezig en we kunnen bescheiden concluderen dat het succesvol was.
De muziek en de duidelijke uitleg, welke door de harpiste Oxana Thijssen ten gehore werd gebracht, heeft iedereen zeer geboeid. 

Afgelopen november hebben we afscheid genomen van ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer Bert van den Akker.
De heer Van den Akker bekleedt ook nog een bestuur voorzitterschap bij de Edese Golfclub op Papendal en wegens alle drukke werkzaamheden die daar uit voort komen, is er helaas geen tijd meer voor onze stichting.
Bert blijft op afstand wel raadgevend adviseur bij onze stichting.
Gelukkig hebben we een bekwaam opvolger kunnen vinden die, net als de heer Van den Akker, vele connecties heeft in de klassieke muziekwereld. Wij zullen in onze eerst volgende bestuursvergadering de heer dr. Frits Ruyten verwelkomen.
De heer Ruyten is landschapsarchitect en in zijn vrije tijd orkestlid bij Symphonietta te Arnhem. 
We gaan er met z’n allen weer voor zorgen dat 2018 een zeer kunstrijk jaar gaat worden. Museum Veluwezoom start met een tentoonstelling met werken van de schilder Münninghoff en samen gaan we weer een fantastische kunstreis organiseren.
We hopen medio april het Mauritshuis en een prachtig werk “Le port de Dordrecht” van de schilder Johan Barthold te kunnen gaan bewonderen in het Dordrechts Museum.
Dit werk, welke dateert uit 1869, is vorig jaar door de Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum aangekocht via veilinghuis Christie’s Amsterdam.
Wij als Stichting Vrienden MVZ spreken de hoop uit dat dit ons ook ooit eens ten deel zal vallen om hiermee nog meer bij te kunnen dragen aan het in stand houden van ons cultureel erfgoed en het op de kaart zetten van Museum Veluwezoom.
Jan Ribbius

Terug naar de nieuwsbrief