Menu

Van de voorzitter van Museum Veluwezoom.

Allereerst een gezond en voorspoedig 2021 gewenst!
Deze nieuwjaarswens heeft dit jaar een extra lading vanwege de nog steeds heersende corona-pandemie. De tsunami van de tweede golf heeft ons verrast en laat ons zitten met de vraag: hoe lang nog? Gelukkig gloort er een lichtpuntje aan het eind van de tunnel door de diverse covid-19 vaccins. Hopelijk dat ze ook op tijd zijn om ons te beschermen tegen allerlei opduikende mutanten uit Engeland, Brazilië, Zuid-Afrika etc. Genoeg nu daarover.

Na de geslaagde expositie – verlengd tot eind september 2020 – van de werken van de in Oosterbeek wonende en werkende graficus Koos van Tol, hangt nu in ons museum een internationaal aansprekende tentoonstelling van schilderijen van grote meesters zoals B.C.Koekkoek, J.B.Klombeck, C.Lieste, F.M.Kruseman e.a. uit het B.C.Koekkoek-Haus te Kleve (D.) onder de titel “ Koekkoek op bezoek”.  Deze expositie staat gepland tot medio 2021.

Vanwege alle corona maatregelen kon de geplande officiële opening op 9 oktober 2021 in de Concertzaal te Oosterbeek helaas geen doorgang vinden. Zodra de totale lock-down voor ons museum is opgeheven zullen wij – wellicht gegroepeerd – rondleidingen voor onze gasten inclusief sponsoren verzorgen.

Inmiddels hebben ook de eerste gedachten wisselingen met het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) plaatsgevonden over onze positie op langere termijn binnen Kasteel Doorwerth. De gesprekken verliepen in goede sfeer, maar vele zullen nog moeten volgen alvorens er tot bevredigende resultaten gekomen kan worden. Daarover wellicht een volgende keer meer.

Nu het museum door de pandemie tijdelijk door de overheid is gesloten, geeft dat ook weer tijd en gelegenheid tot reflectie. Zo is het gegeven dat Museum Veluwezoom alleen werkt met vrijwilligers en geen betaalde krachten in dienst heeft zoals bijv. het Noord-Veluws Museum te Nunspeet of het Airborne Museum te Oosterbeek, in deze tijd een hele zorg minder.

Ook dat ons museum voor haar inkomsten niet afhankelijk is van de betalende bezoekers is nu in ons voordeel. O.K. ik geef toe dat ik de afgelopen jaren wel eens met jaloerse blik gekeken heb naar de sterk gestegen bezoekersaantallen van Kasteel Doorwerth zonder dat wij meedeelden in de gestegen inkomsten. Onze prachtige exposities hebben ook bijgedragen tot de grotere bezoekersaantallen!

Het zal u dan ook niet verbazen dat dit ook onderwerp van gesprek is met GLK, naast al onze wensen met betrekking tot meer ruimte voor zowel exposities als voor ons depot.

Achter de schermen wordt dus nog wel degelijk op diverse terreinen hard gewerkt. Deels om goed voorbereid te zijn op de nabije toekomst als ook om onze positie binnen het kasteel voor langere tijd meer structuur te geven.

Het corona-virus houdt ons daar niet van af, het werkt hooguit enigszins vertragend.

Tot ziens ergens in 2021!
Blijf gezond!.

Mr.E.Reinders.