Menu

Van de voorzitter van Museum Veluwezoom.

Jubileumtentoonstelling.

Het Jubileumjaar 2019 zit er weer op. Helaas, want met veel genoegen en trots kijk ik terug op een geweldige viering van het 25-jarig bestaan van ons museum. Niet in de laatste plaats door de zeer attractieve – en succesvolle expositie “ Pictura Veluvensis – Het Veluwse Landschap in beeld ”. Een dubbel-expositie in samenwerking met het Noord-Veluws Museum in Nunspeet .  Bijna 6000 bezoekers kwamen naar ons museum om deze prachtige tentoonstelling te zien.
Sommigen bezochten ons museum en het museum in Nunspeet op dezelfde dag. De gemeenschappelijke brochure, prachtig uitgevoerd,
was daarbij ook uitnodigend.

In de vorige Nieuwsbrief heb ik ook al aandacht besteed aan de festiviteiten rond onze Jubileumexpositie.

Jubileumfonds.

Daarnaast heb ik toen ook aandacht gevraagd voor ons Jubileumfonds, waarmee getracht werd een kunstwerk te verwerven als blijvende herinnering aan ons 25-jarig jubileum.
Tot mijn onuitsprekelijk genoegen kan ik u hierbij meedelen dat het
ons gelukt is om met deze crowdfunding aktie  het schilderij van Gerard Bilders ,“ Herders met vee bij een bosbeek “  als jubileumschilderij met een waarde van € 12.000,– aan onze collectie toe te voegen.  Dank voor ieders medewerking!

Nieuwjaarsbijeenkomst.

Het behoeft dan ook geen helderziendheid dat op 3 januari 2020 tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de voorzitter tevreden en trots kon terugblikken op het afgelopen jaar en vol vertrouwen het glas kon heffen op het nieuwe jaar. (Het Corona-virus was toen nog niet in zicht!)
Helaas moest er ook afscheid genomen worden van Annemiek van der Veen als bestuurslid.
Bijna 4 jaar heeft zij deel uitgemaakt van het bestuur van Museum Veluwezoom.
In die tijd heeft zij kans gezien 8 Nieuwsbrieven uit te brengen, heeft zij de Vrijwilligersovereenkomst geïntroduceerd, was zij een waardevol contact met de Van Deventerstichting en de Zweerusstichting.
Ook zijn we haar dankbaar voor haar inzet en inbreng in de Jubileumcommissie en de Nieuwjaarsborrel.
Bijna te veel om op te noemen dus.
Annemiek heeft zich wel bereid verklaard zich voor ons museum in te zetten als een beroep op haar gedaan wordt.

De voorzitter bedankte ook de surveillanten, coördinatoren, medewerkers van het depot en zijn medebestuursleden voor hun inzet voor het museum.
Voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2021 zal nog eens goed gekeken worden naar datum en tijdstip om meer mensen daarbij aanwezig te kunnen laten zijn.

Jubileumtentoonstelling.

Met enige weemoed hebben we eind januari onze Jubileumexpositie afgesloten en vervolgens alle bruiklenen weer naar hun desbetreffende eigenaren teruggebracht.
Veel dank zijn we voor het welslagen van ons Jubileumjaar verschuldigd aan de Jubileumcommissie!
Het zal u niet ontgaan zijn dat er nu alweer een nieuwe expositie hangt in ons museum.

Expositie Koos van Tol.

Tot eind september 2020 heeft ons museum een platform gegeven
aan de in Oosterbeek wonende en werkende graficus Koos van Tol, 1943- , voor diens expositie “ Van die dingen …” over zijn tekeningen, grafiek, fotografie en boeken. Een “must” voor de liefhebber van contemporaine kunst, maar ook voor anderen interessant.
Deze expositie is anders dan anders. Het begon al bij de opening op 7 februari j.l. Deze geschiedde met dank aan Jan van Hooijdonk in de Concertzaal in Oosterbeek vanwege het grote aantal verwachte gasten. Er waren inderdaad ca. 120 personen die de opening door Thomas Verbogt bijwoonden.
Daarna vertrokken zij naar Museum Veluwezoom om de tentoonstelling aldaar te bewonderen, onder het genot van een door de dames Annemiek van der Veen en Nel Jongboer verzorgd drankje.
Via onze beamer draait in Doorwerth 1 een zeer instructief filmpje over leven en werk van Koos.

Koekkoek op bezoek.

Vermeldenswaard is ook, dat er nu hard gewerkt wordt om in samenwerking met Geldersch Landschap en Kasteelen een najaarstentoonstelling te realiseren met topstukken uit het B.C.Koekkoek Haus te Kleef (D.).
Als de voortekenen ons niet bedriegen wordt ook dit weer een spraakmakende expositie!

Tenslotte.

Tijdens het schrijven van dit stukje voor de Nieuwsbrief heeft het Corona-virus toegeslagen. Dit heeft o.a. geresulteerd in sluiting van
Kasteel Doorwerth en Museum Veluwezoom. Voorlopig tot 1 april 2020 maar het zou nog wel eens langer kunnen gaan duren.
Laten we er verstandig mee omgaan, zodat we allen na afloop van deze pandemie de draad in goede gezondheid weer op kunnen pakken.
Alertheid, solidariteit en warmte zijn kernbegrippen om bij stil te staan in deze verwarrende tijd.
Veel sterkte en blijf gezond!Mr.E.Reinders.