Menu

Van de voorzitter

In de vorige nieuwsbrief heb ik U uitgebreid verteld over de ontwikkelingen van ZOOM-clkc (centrum voor landschap, kunst en cultuur).
Nu neem ik u graag mee voor een korte terugblik met betrekking tot ons museum over 2017.
Eind januari liep de zeer succesvolle expositie “Bezield landschap” over leven en werk van J.W. Bilders (1811-1890) af.
Vervolgens hebben wij weer kans gezien in 2017 drie tentoonstellingen te organiseren.
Dat waren in het voorjaar “Dieren in de kunst” samen met kunstenaars uit de gemeente Renkum, in de zomer “Vier jaargetijden”, samengesteld uit werken uit de eigen collectie en in het najaar de expositie “Henk en Hedwig Zweerus: een beeldend avontuur”, met werk van dit kunstenaarsechtpaar dat onder andere geleefd en gewerkt heeft in onze gemeente

Het tot stand brengen van iedere tentoonstelling is een krachtproef op zich zelf. Het vergt veel van alle betrokkenen.
Zonder de inspanning van veel vrijwilligers zou dit dan ook niet tot stand gebracht kunnen worden. Onze dank daarvoor!
Voor de laatste expositie heeft Museum Veluwezoom een beamer aan kunnen schaffen, hiertoe in staat gesteld door een ruimhartige subsidie van de stichting A.C. van Deventer.
Het afgelopen jaar is ook een begin gemaakt met de vervanging van verzuurde passe-partouts. Door de verzuring van het gebruikte papier dreigen tekeningen etc. door de passepartouts aangetast te worden. Tegelijkertijd wordt dan gekeken naar de lijsten en het gebruikte glas. Een en ander is in handen van de deskundige firma Jan van Norden te Oosterbeek.
Een taak van de voorzitter is ook het intern en extern vertegenwoordigen van het bestuur van Museum Veluwezoom. Zo zijn diverse openingen van exposities bezocht, o.a. in Kleve (Dld.), Nunspeet, Domburg en Arcen. Voor euroArt werd vergaderd in Worpswede (Dld.), Klausen (It.) en Ahrenshoop (Dld.).
Ten slotte nog even een blik vooruit. In 2018 zal de collectievorming van Museum Veluwezoom aan een grondig onderzoek worden onderworpen. Door de beperkte ruimte van ons depot is de vraag gerechtvaardigd: wat missen we nog in onze collectie en waar hebben we geen behoefte meer aan. Uitzonderingen daargelaten.
Hoog op de agenda staat ook ons vrijwilligersbeleid. Een onderwerp dat waard is goed te worden besproken en te worden vastgelegd. Zonder vrijwilligers en daaronder vallen ook onze surveillanten, is er geen Museum Veluwezoom. Dat realiseren wij ons terdege.
Onder het motto beter laat dan nooit, wens ik u allen een mooi en gezond 2018 toe!
Mr. E. Reinders

Terug naar de nieuwsbrief