Menu

Word Vriend

Wat doen de Vrienden? 
De Stichting Vrienden van Museum Veluwezoom maakt het mogelijk dat het museum zijn collectie versterkt en activiteiten kan ontwikkelen die het museum een grotere bekendheid geven. 
 
Wat willen de Vrienden bereiken? 
Belangstelling wekken voor het museum. Bevorderen van contacten tussen personen/instellingen, die van belang kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van het museum. Beschikbaar stellen van gelden voor uitbreiding van de collectie en publicaties door het museum.
Ondersteunen van het museum bij de uitvoering van speciale projecten. 
 

Wat krijgen de Vrienden voor hun vriendschap? 
Gratis toegang tot het museum. Uitnodigingen voor speciale Vriendenbijeenkomsten, openingen van tentoonstellingen en andere activiteiten. 
 
Hoe wordt u Vriend? 

  • U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting Vrienden
  • u bent al Vriend voor € 35,- per jaar, u mag natuurlijk ook meer betalen;
  • u bent Vriend voor het leven voor eenmalig € 500,- (of meer);
  • u bent sponsorvriend door als bedrijf eenmalig € 1000,- te betalen, uw bedrijf krijgt dan een vijfjarige sponsorvermelding. 

Bekijk de nieuwsbrief van (Vrienden van) Museum Veluwezoom.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Veluwezoom 
bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J.G.H.(Jan) Ribbius (voorzitter)
Mevr. E. (Elsa) Alberti-Wieringa (secretaris)
Dhr. Dr. Ing. F. (Frits) Ruyten
Dhr. Ir. E. (Evert) van Ravenzwaaij
Dhr. D.J. (Dick) van Veelen
Mevr. O.M.G. (Olga) Ribbius-Velders (ledenadministratie)

Contact: vrienden@museumveluwezoon.nl 

Met onderstaand formulier kan u zich aanmelden als Vriend van het museum.
U kunt zich als lid aanmelden voor een bedrag van minimaal € 35,00 per jaar, meer mag uiteraard ook.
Na aanmelding krijgt u een nota toegezonden voor het lidmaatschapsgeld.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De Stichting Vrienden van Museum Veluwezoom is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een door de Belastingdienst als een ANBI Cultuur aangemerkte instelling hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen, die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.