Menu

Wie zijn wij

De Stichting Museum Veluwezoom in de gemeente Renkum heeft een korte geschiedenis. Museum Veluwezoom is eigenlijk een afsplitsing van de Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum en is in 1994 opgericht.
Het ging in aanvang vooral om bewaar- en registratiefunctie van schilderijen van de gemeente en het beperkte eigen bezit. Het museum en het depot zijn gehuisvest in kasteel Doorwerth.

De collectie groeide aan met langdurige bruiklenen, legaten en vooral door de verwerving van de collectie Bol, die een belangrijke versterking van de basiscollectie betekende. De aandacht ligt hierbij op beeldende- en toegepaste kunst uit drie perioden: de periode van de kunstenaarskolonie in Oosterbeek (globaal van 1840-1870) en de bloeitijd van ‘Pictura Veluvensis’ (van 1902-1935) en de naoorlogse periode.
Doordat de collectie groeide werden er door enthousiaste medewerkers steeds meer spraakmakende tentoonstellingen georganiseerd.

In 1997 vroeg EuroArt aan het museum om toe te treden tot haar vereniging. Dat opende en opent een onverwacht breed perspectief: immers van deze vereniging zijn inmiddels 36 voormalige kunstenaarskolonies lid. EuroArt houdt zich bezig met ‘cultural heritage’, moderne en contemporaine kunst, samenwerking, uitruil van kunstwerken en het bij het grote publiek bekend maken van kunstenaarskolonies. Het initiatief is vanuit Barbizon en Tervuren ontstaan en van begin af aan ondersteund door de Europese Unie te Brussel. Mede door het lidmaatschap van EuroArt wil en kan het museum zijn blik verruimen in diverse richtingen.

De Stichting bestaat uit een bestuur, medewerkers en surveillanten.

Het bestuur
Zij is belast met het besturen van de Stichting, beheert de financiën, geeft een aanzet tot het organiseren van tentoonstellingen, voert een pr-beleid, geeft leiding aan medewerkers en beslist over aan- en verkopen. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

De depot medewerkers
Zij dragen zorg voor de inrichting van het depot, het inventariseren en onderhouden van de kunstwerken, het beheer van deze voorwerpen en van in bruikleen verkregen kunstwerken en regelt uitleen van deze voorwerpen aan andere musea.

Surveillanten
De Stichting heeft een flink aantal surveillanten die dagelijks tijdens openingstijden van het museum toezicht houden, contacten onderhouden namens de stichting met bezoekers en hen informeren over de tentoonstelling, de Stichting of de vrienden van het Museum.

Het bestuur van de Stichting Museum Veluwezoom is onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

Mevr. Drs. Annemiek vd Veen (voorzitter) Voorzitter@museumveluwezoom.nl
Mevr. A.A.W (Ank) Nusselein (secretaris) Secretaris@museumveluwezoom.nl
Dhr. L.A. (Bert) de Fockert R.A. (penningmeester – ad interim) Penningmeester@museumveluwezoom.nl
Dhr. D.J. (Dick)van Veelen Tentoonstellingen@museumveluwezoom.nl
Mevr Drs. E.H.A. (Elsbeth) Rozenboom Vrijwilligersbeleid@museumveluwezoom.nl
Mevr. N. (Nel) Jongboer Educatie@museumveluwezoom.nl

Kunsthistorisch adviseur:
Drs. J. (Jeroen) Kapelle

Adresgegevens:
Museum Veluwezoom / Kasteel Doorwerth
Fonteinallee 2b,
6865 ND Doorwerth
Telefoon kasteel Doorwerth 026 – 339 7406
Het banknummer is NL28 RABO 0355 0555 38 van de Stichting Museum Veluwezoom te Oosterbeek


Sponsoring, donaties en de fiscus

De Stichting Museum Veluwezoom is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nr: RSIN 8057.97.312. Een eenmalige schenking of een periode

 

 

Informatie

Voor meer informatie verwijzen we door naar de website van de Belastingdienst.

Voor contact met museum Veluwezoom: info@museumveluwezoom.nl of secretaris@museumveluwezoom.nl